Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum objave: 06-11-2018


Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je  Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Eventualne primedbe i sugestije mogu se dostavljati Ministarstvu finansija do 9. novembra 2018. godine, do 12 časova, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h