NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 23.053 DINARA U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE

Datum objave: 05-01-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 2 od 5.1.2018. godine objavljena je najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 23.053 dinara.

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 23.053 dinara primenjuje se tokom cele 2018. godine počev od narednog dana od dana objavljivanja, odnosno od 6. januara 2018. godine.

 

Takođe, u ovom "Službenom glasniku RS" objavljena je i najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike) za celu 2018. godinu i iznosi 23.053 dinara.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h