Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 28.402 dinara

Datum objave: 28-11-2020


Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 144/2020), utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 28.402 dinara (81.150 x 35%), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2021. godine.