NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2. DO 30.4.2016. GODINE IZNOSI 22.449 DINARA

Datum objave: 26-01-2016


Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/2015), najniža mesečna osnovica utvrđuje se u iznosu od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

 

U "Službenom glasniku RS", broj 5/2016 od 25. januara 2016. godine objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za IV kvartal 2015. godine i iznosi 64.139 dinara, tako da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 22.449 dinara (64.139 x 35%). Period primene je od 1.2. do 30.4.2016. godine.

 

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja iznosi 22.449 dinara biće objavljena u "Službenom glasniku RS".