NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.7.2016. GODINE IZNOSI 21.012 DINARA

Datum objave: 30-04-2016


Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/2015), najniža mesečna osnovica utvrđuje se u iznosu od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

 

U "Službenom glasniku RS", broj 44/2016 od 29. aprila 2016. godine objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za I kvartal 2016. godine i iznosi 60.034 dinara, tako da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 21.012 dinara (60.034 x 35%). Period primene je od 1.5. do 31.7.2016. godine.