NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 329.330 DINARA U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE

Datum objave: 05-01-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 2 od 5.1.2018. godine objavljena je najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 329.330 dinara.

 

Najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 329.330 dinara primenjuje se tokom cele 2018. godine počev od narednog dana od dana objavljivanja, odnosno od 6. januara 2018. godine.