Objavljen je iznos najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za 2019. godinu (341.725 din.)

Datum objave: 29-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 104 od 28.12.2018. godine objavljena je najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 341.725 dinara (68.345 x 5).

Najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 341.725 dinara primenjuje se tokom cele 2019. godine, počev od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja, odnosno od 1. januara 2019. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h