NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.10. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 325.470 DINARA

Datum objave: 25-09-2017


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 265 od 25.9.2017. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara.

 

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara.

 

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za avgust 2017. godine od 65.094 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1.10. do 31.10.2017. godine u iznosu od 325.470 dinara (65.094 x 5).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h