NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.5.2017. GODINE IZNOSI 328.475 DINARA

Datum objave: 25-04-2017


 

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 101 od 25.4.2017. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara.

 

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara.

 

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za mart 2017. godine od 65.695 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1.5. do 31.5.2017. godine u iznosu od 328.475 dinara (65.695 x 5).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h