Narodna banka Srbije donela je odluke koje se odnose na uslove oglašavanja finansijskih usluga, platne institucije i sprovođenje platnih usluga

Datum objave: 09-03-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 15/2019 od 8. marta 2019. godine objavljene su sledeće odluke Narodne banke Srbije:

  • Odluka o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, koja stupa na snagu 1. aprila 2019. godine;
    Ovom odlukom bliže se propisuju opšti i posebni uslovi oglašavanja finansijskih usluga kao i obaveze i odgovornosti davaoca finansijskih usluga koje se odnose na ovo oglašavanje.
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara, koja stupa na snagu 16. marta 2019. godine;
    Izmenama i dopunama ove odluke propisani su bliži uslovi i način na koji NBS vodi ove registre.
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije, koja stupa na snagu 16. marta 2019. godine;
    Izmene i dopune ove odluke izvršene su u poglavlju V, u delu koji bliže uređuje uslove podobnosti lica s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a