Narodna banka Srbije donela je odluku, kao i izmene i dopune odluka iz oblasti monetarne politike, deviznog i dinarskog poslovanja

Datum objave: 12-12-2018


Izvršni odbor Narodne banke Srbije je 6. decembra 2018. godine doneo tri odluke, koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 96/2018, a to su:

  • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2019. godini, koja stupa na snagu 1. januara 2019. godine.
    Ovom odlukom propisani su okviri i mere kojima će Narodna banka Srbije doprineti postizanju i održavanju stabilnosti cena radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i održivog ekonomskog rasta.
  • Odluka o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata, koja stupa na snagu 1. januara 2019. godine.
    Ovom odlukom izvršena je izmena kojom se isključuje ovlašćenje Poreske uprave za rezidente - pravna lica i preduzetnike koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova a u vezi sa uslovima otvaranja i načinom vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata.
  • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, koja stupa na snagu 19. decembra 2018. godine.
    Ovom odlukom se u okviru tarifnog broja 2: Devizni poslovi i kreditni odnosi s inostranstvom dodaju tarifni stavovi od 24-30 koji se odnose na naknade za usluge u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, a koje se naplaćuju počev od 1. januara 2019. godine. U okviru tarifnog broja 11: Poslovi informaciono-komunikacionih tehnologija izvršena je izmena u nazivu stava 1. tako da on sada glasi: Naknade za korišćenje i održavanje standardne verzije softvera za menjačke poslove - po menjačkom mestu.