NARODNA BANKA SRBIJE DONELA JE ODLUKU O IZMENI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Datum objave: 16-04-2018


Izmenom Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu ("Službeni glasnik RS", br. 51/2015, 3/2016, 29/2016, 91/2016, 24/2017 i 29/2018), propisano je u tački 3. ove odluke, da rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica mogu, u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, vršiti naplatu u efektivnom stranom novcu po osnovu izvoza robe i usluga koji se ne može naplatiti preko banke, do iznosa od 10.000 evra po transakciji. Dosadašnje rešenje iznosilo je 15.000 evra.

 

Odluka je stupila na snagu 14. aprila 2018. godine.