NARODNA BANKA SRBIJE DONELA JE PAKET ODLUKA U CILJU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Datum objave: 16-04-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 29/2018, Narodna banka Srbije objavila je sledeće odluke, i to:

 

• Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 55/2015 i 82/2015). Odluka stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

 

• Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 85/2011). Odluka stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

 

• Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje i reosiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 51/2015). Odluka stupa na snagu 21. aprila 2018. godine.

 

• Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 55/2015). Odluka stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

 

• Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja / reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 55/2015, 69/2015 i 36/2017). Odluka stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

 

• Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 29/2018). Odluka stupa na snagu 1. juna 2018. godine.