NERADNI DANI 1. I 2. JANUAR - NOVA GODINA I 7. JANUAR - PRVI DAN BOŽIĆA

Datum objave: 30-12-2015


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11) u 2016. godini, praznuju se neradno:

 

- Nova godina - 1. i 2. januar (petak i subota) i

 

- Prvi dan Božića po Julijanskom kalendaru - 7. januar (četvrtak).

 

Prvi dan Božića po Julijanskom kalendaru - 7. januar je neradani dan za sve zaposlene bez obzira na versku pripadnost.