NERADNI DANI 1. I 2. JANUAR - NOVA GODINA I 7. JANUAR - PRVI DAN BOŽIĆA

Datum objave: 30-12-2015


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11) u 2016. godini, praznuju se neradno:

 

- Nova godina - 1. i 2. januar (petak i subota) i

 

- Prvi dan Božića po Julijanskom kalendaru - 7. januar (četvrtak).

 

Prvi dan Božića po Julijanskom kalendaru - 7. januar je neradani dan za sve zaposlene bez obzira na versku pripadnost.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h