NERADNI DANI ZA NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE 1, 2, 3. I 7. JANUAR 2017. GODINE

Datum objave: 27-12-2016


 

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji utvrđeno je da je Nova godina državni praznik koji se praznuje 1. i 2. januara. U 2017. godini 1. i 2. januar pada u nedelju i ponedeljak. Zakonom je propisano da kada jedan od datuma kada se praznuje državni praznik Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. S obzirom na to da 1. januar 2017. godine pada u nedelju, ne radi se i u utorak 3. januara 2017. godine.

 

U Republici Srbiji praznuje se verski praznik prvi dan Božića - 7. januar. Prema tome subota, 7. januar 2017. godine je neradni dan, za sve zaposlene bez obzira na versku pripadnost.

 

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.

 

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

 

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.