NERADNI DANI ZA NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

Datum objave: 22-12-2017


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dane državnog praznika Nove godine, i verskih praznika i to prvog dana Božića za pripadnike pravoslavne veroispovesti (dalje: pravoslavni Božić) i prvog dana Božića za pripadnike katoličke veroispovesti i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica (dalje: katolički Božić).

 

Navedeni praznici praznovaće se u skladu sa Zakonom u decembru 2017. godine i u januaru 2018. godine, i to u dane:

 

- 25. decembar 2017. godine (ponedeljak) - prvi dan katoličkog Božića;

 

- 1. i 2. januar 2018. godine (ponedeljak i utorak) - Nova godina;

 

- 7. januar 2018. godine (nedelja) - prvi dan pravoslavnog Božića.

 

U odnosu na državne praznike, koji se pomeraju na naredni radni dan ako padnu u nedelju, verski praznici se ne pomeraju. U skladu sa navedenim, prvi dan pravoslavnog Božića u 2018. godini pada u nedelju 7. januara  i praznuje se u taj dan, odnosno praznovanje ovog praznika ne pomera se na naredni radni dan.