Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike

Datum objave: 28-12-2018


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dane državnog praznika Nove godine, i prvog dana verskog praznika Božića za pripadnike pravoslavne veroispovesti.

Navedeni praznici praznovaće se u skladu sa Zakonom:

- 1. i 2. januar 2019. godine (utorak i sreda) - Nova godina;

- 7. januar 2019. godine (ponedeljak) - prvi dan pravoslavnog Božića.

O pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnih i verskih praznika možete se detaljnije informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RaP, odnosno u časopisima Revizor br. 26, Budžet br. 24 i Pravnik br.12 (štampana izdanja).