NERADNI DANI ZA PRAZNIK RADA - 1. I 2. MAJ 2017. GODINE

Datum objave: 27-04-2017


 

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dane Praznika rada.

 

Praznik rada, praznuje se neradno dva dana i to 1. i 2. maja, a u 2017. godini to su ponedeljak i utorak.

 

Zaposleni koji odsustvuje sa rada u dane Praznika rada ostvaruje pravo na naknadu zarade, dok zaposleni koji radi u dane ovog praznika ima pravo na uvećanu zaradu.

 

Detaljnije o obračunu naknade zarade odnosno uvećane zarade za (ne)rad u dane praznika, kao i o pravu na praznovanje pisali smo u časopisama Revizor 9/2017, Budžet 9/2017 i Pravnik 4/2017.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h