NERADNI DANI ZA PRAZNOVANJE SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI<br /> - 15 i 16. februar 2017. godine

Datum objave: 07-02-2017


Sretenje - Dan državnosti je prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, državni praznik koji se praznuje neradno 15. i 16. februara.

 

U 2017. godini 15. i 16. februar padaju u sredu i četvrtak, pa su to neradni dani za sve zaposlene u Republici Srbiji.


Zaposleni koji odsustvuje sa rada u dane praznovanja Sretenja - Dana državnosti ostvaruje pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

 

Zaposleni koji radi u dane praznovanja Sretenja - Dana državnosti ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110% od osnovice.

 

Detaljnije o obračunu naknade zarade odnosno uvećane zarade za (ne)rad na dan državnog praznika, kao i o pravu na praznovanje u narednim brojevima časopisa Revizor, Budžet i Pravnik.