NERADNI DANI ZA USKRS ZA PRIPADNIKE KATOLIČKE VEROISPOVESTI I DRUGIH HRIŠĆANSKIH VERSKIH ZAJEDNICA - OD 30. MARTA DO 2. APRILA 2018. GODINE

Datum objave: 29-03-2018


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon) pripadnici katoličke veroispovesti i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru.

 

Uskrs, navedeni vernici praznuju u 2018. godini od Velikog petka - 30. marta do ponedeljka - 2. aprila 2018. godine.

 

Detaljnije o pravima zaposlenih koji ne (rade) u dane Uskršnjih praznika, možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FiP i IPC.RaP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 8, Budžet br. 8 i Pravnik br. 4.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h