NERADNI DANI ZA VASKRŠNJE PRAZNIKE - OD 6. APRILA DO 9. APRILA 2018. GODINE

Datum objave: 04-04-2018


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), zaposleni imaju pravo da praznuju odnosno da ne rade u dane Vaskršnjeg praznika.

 

Vaskršnji praznik praznuje se neradno četiri dana i to u 2018. godini od Velikog petka (6. aprila) do ponedeljka (9. aprila), odnosno drugog dana Vaskrsa.

 

Vaskršnje praznike praznuju neradno svi zaposleni u Republici Srbiji bez obzira na veroispovest.

 

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim ako nisu dužni da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga odnosno ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu. Takođe, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

 

Detaljnije o pravima zaposlenih koji ne (rade) u dane Vaskršnjeg praznika, možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FiP i IPC. RaP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 8, Budžet br. 8 i Pravnik br. 4.