NERADNI DANI ZA VASKRŠNJE (USKRŠNJE) PRAZNIKE<br /> - OD 14. DO 17. APRILA 2017. GODINE

Datum objave: 07-04-2017


 

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dane Vaskršnjeg, odnosno Uskršnjeg praznika.

 

Vaskršnje praznike praznuju neradno svi zaposleni u Republici Srbiji, dok Uskršnje praznike imaju pravo da praznuju neradno samo pripadnici katoličke veroispovesti i pripadnici drugih verskih zajednica (čl. 2. i 4. Zakona).

 

Vaskršnji praznik, odnosno Uskršnji praznik se u 2017. godini poklapaju. Navedeni praznik praznuje se  neradno četiri dana, i to od Velikog petka  - 14. aprila do ponedeljka 17. aprila, odnosno drugog dana Vaskrsa (Uskrsa).

 

Zaposleni koji odsustvuje sa rada u dane praznovanja Vaskrsa (Uskrsa) ostvaruje pravo na naknadu zarade, dok zaposleni koji radi u dane praznovanja Vaskrsa (Uskrsa)  ima pravo na uvećanu zaradu.

 

Detaljnije o obračunu naknade zarade odnosno uvećane zarade za (ne)rad na dan praznika, kao i o pravu na praznovanje u narednim brojevima časopisa Revizor, Budžet i Pravnik.