NOVA RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Datum objave: 31-07-2017


Prema našim saznanjima formirana radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave, Privredne komore Srbije i nekoliko kompanija i udruženja pripremila je novu unapređenu radnu verziju Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik). Osnov rada radne grupe bila je radna verzija Pravilnika iz juna meseca ove godine koja je pretrpela određena unapređenja i poboljšanja.

 

Još uvek nije poznato kada će Pravilnik biti objavljen, ali čim se to dogodi detaljno ćemo obraditi sve njegove odredbe u našim izdanjima. Isto tako, blagovremeno ćemo vas obavestiti o terminima savetovanja i obuka na temu vođenja evidencija u PDV i sastavljanja pregleda obračuna PDV.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a