Nove cene "BO" dana od 1. januara 2023. godine (sekundarni i tercijarni nivo)

Datum objave: 09-01-2023


Izmenom do sada važećih normi Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 88/2021, 97/2021, 109/2021, 132/2021, 47/2022, 82/2022, 123/2022 i 128/2022), odnosno Priloga 2. ovog pravilnika, utvrđene su nove cene bolničkog dana.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 1/2023, sa stupanjem na snagu 1.  januara 2023. godine.

Detaljnije o navedenoj temi možete pročitati u Budžetu broj 5/2023 (koji je u pripremi), kao i u elektronskim paketima IPC-a.