NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA

Datum objave: 30-12-2015


Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru 05 broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine kojim su utvrđene osnovice za obračun i isplatu plata u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje počev od plate za decembar 2015. godine i to za zaposlene u:

 

- Ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda koje se finansiraju iz budžeta - neto 2.462,95 dinara;

 

- Visokom obrazovanju i studentskom standardu koje se finansiraju iz budžeta - neto 2.415,59 dinara;

 

- Zdravstvu i socijalnoj zaštiti - neto 2.439,27 dinara;

 

- Ustanovama predškolskog obrazovanja osnovica može da iznosi - neto 2.462,95 dinara.