NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 28-12-2016


Zaključcima Vlade RS utvrđene su nove osnovice za obračun i isplatu plata počev od plate za decembar 2016. godine u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za zaposlene čije se plate finansiraju iz budžeta i to:

 

- osnovnom i srednjem i učeničkom standardu – 2.610,73 dinara,

- visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu – 2.488,05 dinara,

- plate zaposlenih u naučno istraživačkoj delatnosti – istraživačima (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju za 5%, 

- zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti – 2.561,23 dinara,

- ustanovama kulture – 2.512,45 dinara

- Ministarstvu unutrašnjih poslova – 25.335,12 dinara,

- za profesionalne pripadnike Vojske Srbije – 36.141,41 dinara (neto 25.335,13 dinara) i

- za pripadnike BIA – 1.619,59 dinara.

 

Plate zaposlenih u predškolskom obrazovanju MOGU SE obračunavati i isplaćivati po osnovici koja počev od plate za decembar 2016. godine, može da iznosi – neto 2.610,73 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Plate zaposlenih u ustanovama kulture čiji je osnivač lokalna vlast, MOGU SE obračunavati i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2016. godine, može da iznosi – neto 2.512,45 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.