NOVI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI OD 1. JULA 2017. GODINE

Datum objave: 04-07-2017


 

Pregled usklađenih iznosa iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 61/2017.

 

S tim u vezi, ukoliko poreski obveznik uloži žalbu na prvostepeno rešenje - za žalbu organu, dužan je da od 1. jula 2017. godine plati taksu iz Odeljka A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji iz Tarifnog broja 6 - Pravni lekovi u iznosu od 460,00 dinara, umesto dosadašnjih 440,00 dinara.

 

Uporedni pregled usklađenih iznosa koji se primenjuju do 1. jula 2017. godine i od 1. jula 2017. godine možete pogledati ovde.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h