NOVI OBRASCI PB 1 I PDP

Datum objave: 21-12-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 101/2016, objavljeni su:

 

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica - propisan je novi Obrazac PB 1 i na taj način je izvršeno usklađivanje podzakonskih akata iz oblasti poreza na dobit pravnih lica sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje se prvi put primenjuju na sastavljanje poreskog bilansa za 2016. godinu. Obrazac PB 1 ima 3 polja više nego prethodni, ali suštinskih izmena za popunjavanje istog uglavnom nema. Odredbe ovog pravilnika primenjuju se od 1. januara 2017. godine.

 

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica - propisan je novi Obrazac PDP i na taj način je izvršeno usklađivanje podzakonskih akata iz oblasti poreza na dobit pravnih lica sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje se prvi put primenjuju na utvrđivanje oporezive dobiti za 2016. godinu. Odredbe ovog pravilnika primenjuju se od 1. januara 2017. godine.

 

Detaljnije o izmenama navedenih pravilnika možete se informisati u časopisu REVIZOR broj 28/2016, elektronskom paketu IPC.FiP, kao i na jednodnevnom SAVETOVANJU 23. decembra 2016. godine u Beogradu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h