NOVI OBRASCI PB 2 I PPDG-1S

Datum objave: 01-02-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 7/2017, objavljeni su:

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti - propisan je novi Obrazac PB 2 i na taj način je izvršeno usklađivanje podzakonskih akata iz oblasti poreza na dohodak građana sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje se prvi put primenjuju na sastavljanje poreskog bilansa za 2016. godinu, a koje se odnose i na sastavljanje poreskog bilansa preduzetnika. Obrazac PB 2 ima 4 polja više nego prethodni, ali suštinskih izmena za popunjavanje istog uglavnom nema. Obveznici podnose poreski bilans za 2016. godinu na novom Obrascu PB 2.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti - propisan je novi Obrazac PPDG-1S.

 

Detaljnije o izmenama navedenih pravilnika možete se informisati u časopisu REVIZOR broj 5/2017 i elektronskom paketu IPC.FiP.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h