NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

Datum objave: 06-06-2018


 

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je informacija o promeni vezanoj za registraciju osnivanja privrednih subjekata sa pretežnom šifrom delatnosti 69.20 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Naime, osnivač je dužan da priloži potvrdu o neosuđivanosti člana društva i organa upravljanja, kao prethodni uslov za registraciju.

 

Zakonom o dopunama Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 30/2018) propisano je da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo propisano zakonom kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela.

 

Isto tako, preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

 

Slične izmene definisao je i Zakon o reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018).

 

Već registrovana privredna društva i preduzetnici sa šifrom delatnosti 69.20 nisu u obavezi da APR-u, naknadno, dostave pomenutu potvrdu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a