Novi usklađeni iznosi naknada za duvan

Datum objave: 11-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 62/2018 objavljeni su Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu koji se primenjuju od 18. avgusta 2018. godine i iznose:

1) za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda – 20.935.268,86 dinara;

2) za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima – 10.467.635,34 dinara;

3) za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima – 15.070,74 dinara;

4) za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda – 10.467.635,34 dinara.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h