NOVI ZAKONI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA I KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Datum objave: 20-10-2017


 

U "Službenom glasniku RS", broj 94/2017 od 19. oktobra 2017. godine, objavljeni su propisi od značaja za poslovanje privrednih subjekata i korisnika budžetskih sredstava:

 

Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu;

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima;

 

Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti;

 

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004) i

- Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik RS", broj 51/2009).

 

Navedeni propisi stupaju na snagu 27. oktobra 2017. godine.