NOVINE U OPOREZIVANJU PRIHODA OD IZDAVANJA U ZAKUP / PODZAKUP NEPOKRETNOSTI od 1. januara 2017. godine

Datum objave: 21-12-2016


 

Najvažnija novina je to da prihodi od nepokretnosti od 1. januara 2017. godine ne pripadaju prihodima od kapitala već su posebna vrsta prihoda fizičkih lica koja se oporezuju porezom na dohodak građana.

 

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti (prihodi od izdavanja u podzakup nemaju tretman drugih prihoda).

 

Oporezivi prihod od nepokretnosti čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, odnosno za 50% u slučaju iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa.

 

O novim pravilima oporezivanja detaljnije u našim časopisima (REVIZOR broj 27 i BUDŽET broj 24) i elektronskom paketu IPC.FiN.