NOVINE U ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI OD 4. DECEMBRA 2015. GODINE

Datum objave: 27-11-2015


Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 95/2015), na drugačiji način biće regulisane neke od oblasti koje ovaj zakon uređuje. Između ostalih najbitnije izmene odnose se na:

 

- predmet prometa u apotekama, na osnovu akta nadležnog ministarstva;

 

- pojam zdravstvenog radnika i načina finansiranja nastavnika i saradnika na fakultetima zdravstvene struke;

 

- trajanje pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom;

 

- obnavljanje licenci zdravstvenim radnicima.

 

O izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje će stupiti na snagu 4. decembra 2015. godine detaljnije možete pročitati u časopisu Budžet.