NOVO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE U VEZI DOSTAVLJANJA <br />PPDG-1S i PB 2

Datum objave: 15-03-2017


Poreska uprava je na svojoj internet strani dala saopštenje koje prenosimo u celosti:

 

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sadržini poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalnih delatnosti i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 7 od 31. januara 2017. godine), koji su stupili na snagu 1. februara 2017. godine, izvršene su izmene u Obrascu PB 2 i Obrascu PPDG 1S.

 

Kako je izmena izvršena u toku zakonskog roka za podnošenje poreskih prijava i poreskog bilansa obaveštavamo Vas da Poreska uprava prihvata kao ispravne obrasce poreske prijave i poreskog bilansa (obrasci PPDG-1S i PB 2), koje obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2016. godinu podnose na obrascima koji su važili pre navedenih izmena pravilnika.

 

Vest preuzeta sa sajta Poreske uprave:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4011/obavestenje---ppdg-1s-i-pb-.html

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h