Novo Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Datum objave: 22-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 102/2018 od 21. decembra 2018. godine objavljeno je:

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom predviđenih Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Uputstvo stupa na snagu 29. decembra 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 60/2013).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h