Novo Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Datum objave: 22-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 102/2018 od 21. decembra 2018. godine objavljeno je:

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom predviđenih Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Uputstvo stupa na snagu 29. decembra 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 60/2013).