OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR (šifre plaćanja, poziv na broj odobrenja, komercijalne transakcije i dr.)

Datum objave: 15-03-2018


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA broj 401-00-195/18-001-005 od 15. marta 2018. godine objavljeno je na sajtu MF – Uprava za trezor kojim je dato objašnjenje za određene sporne situacije u vezi:

 

- korišćenja šifri plaćanja,

- popunjavanja poziva na broj,

- provere registrovanih faktura,

- plaćanja obaveza sa podračuna roditeljskog dinara,

- plaćanja obeveza koje nisu komercijalne transakcije dr.

 

U nastavku dajemo u celosti Obaveštenje korisnicima javnih sredstava koje možete videti ovde

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a