Obaveštenje na sajtu Poreske uprave o mogućnosti podnošenja poreske prijave za porez po odbitku - Obrazac PPP-PD za olakšicu koja važi od 1.10.2018. godine sa novom šifrom vrste prihoda za zaradu osnivača i zaposlenog, odnosno ličnu zaradu preduzetnika

Datum objave: 15-10-2018


Poreska uprava je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", broj 20/2018), omogućila tehničku podršku za podnošenje i administraciju pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku sa novom šifrom vrste prihoda OVP OL B 101 22 0.

Obaveštenje Poreske uprave o korišćenju nove šifre možete pogledati ovde.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h