OBAVEZA OBJAVLJIVANJA NA INTERNET STRANICI ZA KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA

Datum objave: 17-03-2016


Podsećamo da svi korisnici javnih sredstava, prema članu 8. Zakona o budžetskom sistemu, imaju obavezu da na svojoj internet stranici objave:

- finansijske planove za 2016. godinu;

- informator o radu, kao i

- završne račune i finansijske izveštaje za 2015. godinu.