Obaveza registracije e-mail adrese za novoosnovana privredna društva i preduzetnike

Datum objave: 03-10-2018


Prema saopštenju APR svi građani koji od 8. oktobra 2018. godine podnesu registracionu prijavu za osnivanje privrednog društva ili preduzetnika imaju obavezu da dostave i adresu za prijem elektronske pošte, radi registracije.

Sve prijave za osnivanje preduzetnika i privrednih društava koje nemaju unetu e-mail adresu biće odbačene odlukom Registratora.