OBJAŠNJENJE U VEZI OPOREZIVANJA AKCIZOM KAFE OD 1. JANUARA 2018. GODINE

Datum objave: 26-12-2017


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 108/2016) propisano je da se od 1. januara 2018. godine akcizom oporezuje kafa na teritoriji Republike Srbije.

 

Kako bi što detaljnije objasnili postupanje u vezi sa oporezivanjem kafe akcizom, Ministarstvo finansija objavilo je na svom sajtu Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine.

 

U Objašnjenju je detaljno pojašnjeno sledeće:

- ko je obveznik akcize na kafu,

- predmet oporezivanja akcizom,

- nastanak obaveze po osnovu akcize i obračun akcize na kafu,

- utvrđivanje rashoda na kafu, na koji se ne plaća akciza,

- način obračunavanja akcize na kafu,

- osnovica za obračun akcize na kafu i iznosi akcize na kafu,

- umanjenje obračunate akcize na kafu,

- plaćanje akcize na kafu,

- sastavljanje obračuna akcize i podnošenje poreske prijave za akcizu na kafu,

- oslobađanje od plaćanja akcize na kafu,

- prijava mesta obavljanja delatnosti i upis u Registar proizvođača alkoholnih pića i kafe,

- obeležavanje kafe kontrolnim akciznim markicama i dr.

 

Navedeno Objašnjenje možete pročitati na linku

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2017/Objasnjenje%20akciza%20kafe.pdf