OBJAŠNJENJE - UPUTSTVO MF <br>u vezi primene IZMENA PDV U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Datum objave: 19-11-2015


Ministarstvo finansija je objavilo na svom sajtu Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV.

Istim su razrešene pojedine dileme koje su se pojavile u praktičnoj primeni ove odredbe, kao što je, na primer, oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji se vrši od 15. oktobra 2015. godine, a za koji je zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine izvršeno avansno plaćanje.

Ovim je potvrđeno da se ovakav promet oporezuje prema odredbama Zakona o PDV pre izvršenih izmena, na način na koji smo već informisali naše pretplatnike.

Detaljnije o ovome možete pročitati u našim časopisima REVIZOR, BUDŽET, kao i u elektronskom izdanju IPC.Finansije, a isto tako, oporezivanje prometa u oblasti građevinarstva biće jedna od ključnih tema na našim seminarima:
- na Paliću 24. novembra 2015. godine
- i u Vrnjačkoj banji 3. decembra 2015. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h