OBJAVLJEN DRUGI I TREĆI BROJ BILTENA PRAVNE PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE

Datum objave: 07-12-2015


Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je objavila drugi i treći broj biltena pravne prakse Republičke komisije koji sadrži pripremljene analize pojedinih zakonskih rešenja i uporedno-pravne prakse.

 

Izdanje drugog i trećeg broja biltena pravne prakse možete preuzeti u elektronskoj formi na internet stranici Republičke komisije u okviru banera "Bilten".

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h