OBJAVLJEN DRUGI I TREĆI BROJ BILTENA PRAVNE PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE

Datum objave: 07-12-2015


Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je objavila drugi i treći broj biltena pravne prakse Republičke komisije koji sadrži pripremljene analize pojedinih zakonskih rešenja i uporedno-pravne prakse.

 

Izdanje drugog i trećeg broja biltena pravne prakse možete preuzeti u elektronskoj formi na internet stranici Republičke komisije u okviru banera "Bilten".