OBJAVLJEN JE MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

Datum objave: 16-11-2017


 

Uprava za javne nabavke je pripremila i objavila Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma. Model konkursne dokumentacije je objavljen na internet strani Uprave za javne nabavke, u sekciji: dokumenti/modeli dokumenata i može se preuzeti preko linka: http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/models.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a