Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum objave: 19-11-2020


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj Internet stranici objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sugestije i primedbe mogu se dostaviti Ministarstvu finansija Republike Srbije isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 24. novembra 2020. godine, do 15:30h.

Predviđeni početak primene odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosi se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica možete preuzeti na internet stranici Ministarstva finansija.