Objavljen je novi broj Biltena pravne prakse u postupcima javne nabavke

Datum objave: 24-02-2020


Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki pripremila je i objavila Bilten pravne prakse Republičke komisije, broj 10-11/2019, sa temom "EFEKTI PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI".

Bilten sadrži autorske tekstove u kojima su obrađene pojedine stručne teme na osnovu prakse Republičke komisije u predmetima u kojima je ovaj organ odlučivao u postupcima zaštite prava, kao i stavove iz odluka koje je ovaj organ doneo odlučujući u postupcima zaštite prava.

Predstavljeni su i efekti primene Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Ovo izdanje Biltena je objavljeno na internet stranici Republičke komisije za zaštitu prava na srpskom (ćirilica i latinica) i engleskom jeziku.