OBJAVLJEN JE PKU ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA<br /> PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Datum objave: 08-05-2017


 

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 43/2017.

 

Ovaj ugovor stupio je na snagu 13.5.2017. godine i primenjivaće se naredne tri godine.

 

Zaključivanjem ovog ugovora prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave su prvi put uređena na jedinstven način, a njihov detaljniji prikaz daćemo u narednim brojevima časopisa Pravnik i Budžet.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h