OBJAVLJEN JE PLAN RADA TERENSKE KONTROLE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 25-04-2018


Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2018. godinu usmeren je na poreske obveznike prema njihovom fiskalnom kapacitetu. Stoga je plan terenske kontrole za 2018. godinu usmeren na kontrole poreskih obveznika koji imaju veći poreski rizik. Osnovu za takvo opredeljenje predstavlja izrada plana kontrola u najvećoj meri na osnovu analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u PPPDV prijavama.

 

Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu je objavljen na sajtu www.poreskauprava.gov.rs u delu Aktuelnosti dana 22.3.2018. godine.