Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period novembar 2017. – oktobar 2018. godine (68.345 dinara)

Datum objave: 27-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 103 od 26.12.2018. godine objavljen je podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj za period od novembra 2017. do oktobra 2018. godine u iznosu od 68.345 dinara.

Na osnovu ovog objavljenog podatka utvrđuju se najniža i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini.