Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period novembar 2017. – oktobar 2018. godine (68.345 dinara)

Datum objave: 27-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 103 od 26.12.2018. godine objavljen je podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj za period od novembra 2017. do oktobra 2018. godine u iznosu od 68.345 dinara.

Na osnovu ovog objavljenog podatka utvrđuju se najniža i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h