OBJAVLJEN JE PRAVILNIK KOJIM JE REGULISAN<br> OBLIK I SADRŽINA PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Datum objave: 01-10-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 80/2016 objavljen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik) čije odredbe počinju da se primenjuju od 1.1.2017. godine.

 

Pravilnikom je propisan način vođenja evidencija o PDV po novim pravilima koja su detaljnija i transparentnija. Jedna od značajnijih novina u vođenju evidencije o PDV je obaveza obveznika da, pored drugih podataka propisanih Pravilnikom, prikaže i podatke koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.).

 

Isto tako, propisan je Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski period od ______ do _______ 20__. godine koji će se dostavljati elektronskim putem uz poresku prijavu za PDV, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine. Na osnovu podataka iz evidencije o PDV, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

 

Detaljnije o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, kao i sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV možete se informisati u časopisima REVIZOR, BUDŽET, elektronskoj bazi IPC.FiP, kao i na seminaru koji se održava na Paliću od 5-8. oktobra 2016. godine.